Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/wellbeingsite/FK268NZX/htdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4766
well-being Assessment | Assessing the Well-being of Neath Port Talbot

BETH YW’R ASESIAD LLESIANT?

Er mwyn cwrdd â’r gofynion statudol sydd o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot wedi paratoi asesiad drafft o lesiant yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae’r wefan yma wedi ei ddylunio i ddarparu disgrifiad o lefel uchel.

Mae yna dair haen i’r Asesiad Llesiant hwn:

Mae’r casgliad yma o dudalennu gwe wedi eu dylunio i ddarparu disgrifiad o lefel uchel, gan dynnu allan y pwyntiau allweddol sy’n disgrifio llesiant yn yr holl ardal a phob un o’r wyth ardal cymuned.

Bydd casgliad o PDFau y gallwch eu lawrlwytho yn darparu disgrifiad mwy manwl o’r pedwar piler llesiant: diwylliannol, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar gyfer holl Gastell-nedd Port Talbot a’r wyth ardal cymuned (gweler yr adran ‘Lawr lwytho PDFau’ isod).

Haen dechnegol o dystiolaeth ffynhonnell a ddefnyddiwyd i gynnal yr asesiad llesiant. Yn ystod y cyfnod ymgynghori mae’r dogfennau technegol yma ar gael os ydych yn gofyn amdanynt.

CYFLWYNIAD I YSTYR A BWRIAD Y DDEDDF:

METHODOLEG

Mae’r Ddeddf yn mynegi beth mae’n rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot wneud wrth baratoi’r asesiad:

Mynegi pa gymunedau sy wedi eu cynnwys o fewn Castell-nedd Port Talbot

Dadansoddi’r cyflwr llesiant ym mhob cymuned a Chastell-nedd Port Talbot i gyd

Dadansoddi cyflwr llesiant y bobl o fewn Castell-nedd Port Talbot

Cynnwys unrhyw ddadansoddiad pellach mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnal ar gyfer asesu llesiant Castell-nedd Port Talbot

Cynnwys rhagfynegiadau tueddiadau tebygol y dyfodol o fewn Castell-nedd Port Talbot

Cyfeirio at Ddangosyddion Cenedlaethol a roir gan Lywodraeth Cymru

Cynnwys unrhyw ddata a gwybodaeth ddadansoddol berthnasol arall mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried yn briodol

Themâu

Cymdeithasol

Economaidd

Amgylchedd

Diwylliant

Ardaloedd Lleol

PORT TALBOT

PONTARDAWE

Dyffryn Abertawe

Dyffryn Afan

Dyffryn Dulais

Castell-nedd

Dyffryn Aman

Dyffryn Nedd

LAWRLWYTH PDFAU

Cyflwyniad

Cymdeithasol

Economaidd

Amgylchedd

Diwylliant

Port Talbot

Dyffryn Abertawe

Dyffryn Dulais

Dyffryn Aman

Pontardawe

Dyffryn Afan

Castell-nedd

Dyffryn Nedd

Tel: 01639 763418

Tel: 01639 763418

Email: improvement@npt.gov.uk

Email: improvement@npt.gov.uk